<tc>Klimatåtagande</tc>

Vi städar upp efter oss
E-handelsleveranser har ett koldioxidavtryck. Det är därför vi stöder banbrytande företag som tar bort koldioxid från luften.
Tillsammans har de deltagande företagen:
Avlägsnat tusentals ton koldioxid från atmosfären
Tillhandahållit koldioxidneutral frakt för mer än tio miljoner beställningar
Så här fungerar det: För varje order vi tar emot används en formel för att beräkna de uppskattade utsläppen från frakten. Baserat på dessa uppskattningar går en del av våra intäkter till företag som avlägsnar koldioxid som har granskats av forskare från Carbon Direct. Dessa företag använder pengarna för att ta bort den mängd koldioxid som våra transporter har skapat. Eventuella extra medel går till vidareutveckling av teknik för koldioxidborttagning.
Låt oss träffa några av de företag som avlägsnar våra fraktutsläpp.
Koldioxid på gräsrotsnivå
 
Grassroots Carbon hjälper ranchägare att ändra markförvaltningspraxis för att förbättra markens och ekologins hälsa, vilket fångar upp och lagrar mer kol i marken.

Mast Reforestation

Mast Reforestation kombinerar beprövade skogsbruksmetoder med ny teknik för att återskapa friska, motståndskraftiga och klimatanpassade skogar som förlorats i skogsbränder. Masts tjänster omfattar insamling av frön, odling av plantor, återbeskogningstjänster och finansiering baserad på högkvalitativa koldioxidkrediter.