<tc>Studie</tc>

Effekterna av r3vobanD på hästens näsben testades av ZWT GmbH med hjälp av en datorsimulering för att beräkna och visualisera belastningen på hästens näsben i jämförelse med vanliga nosgrimmor i läder.
Simuleringens struktur
En datorsimulering av ett hästhuvud med träns och bett utvecklades för att få kvantifierbara och objektiva mätningar av de krafter som utövas på hästens näsben 
Den validerade hästens huvud skannades med en 3D-skanningsapp som använder en infraröd sensor för att skapa en 3D-modell av huvudet. En digital 3D-modell av ett träns skapades också och placerades på hästens huvud i datorsimuleringen.
3D-modell av hästens huvud och träns som importeras till datorsimuleringen:
Preliminära definitioner

Samma belastning appliceras på båda modellerna (endast lädertränsets nosgrimma och r3vobanD® under lädertränsets nosgrimma) med en identisk placering - beräknad från 1,5 kg tryckkraft per sida.
Resultat av datorsimuleringen
De maximala krafterna som uppstår vid huvudet är markerade med rutor. Simuleringen visar att både krafterna och de maximala trckpunkterna är högre i simuleringen utan den 3D-printade nospadden (r3vobanD®) (som högerkanten: 9,26 MPa jämfört med 0,87 MPa).
Simuleringsresultat av trycket på hästens huvud med endast lädertränsets nosgrimma:

Simuleringsresultat av trycket på hästens huvud med r3vobanD:

Slutsats
I denna studie jämfördes trycket på hästens huvud genom att utveckla en datorsimulering av hästens huvud och träns med och utan en 3D printad nospadd (r3vobanD®). Det tryck som uppstår på hästens huvud minskar med +/- 60% genom att använda det tryckta bandet (r3vobanD®). Dessutom minskas den totala belastningen på nosryggen. Den 3D-printade paddan (r3vobanD®) har enhetliga egenskaper vad gäller deformation och tryckfördelning. De insamlade uppgifterna visar att trycket kan minskas avsevärt genom att använda den 3D-printade padden (r3vobanD®) under ridning och tävling. Vi hävdar att med en 3D printat, tryckreducerande nospadd kan belastningen och trycket på nosryggen minskas.